Voorbereidende werkzaamheden Jagersboschlaan gaan van start

Foto: Pixabay

Op woensdag 24 juni gaat Heijmans Infra B.V. uit Eindhoven van start met het werk in de Jagersboschlaan. In overeenstemming met de uitspraak van de rechter, richt de aannemer zich in deze fase uitsluitend op de voorbereidende werkzaamheden en blijft de verharding van de laan voorlopig achterwege.

Bovendien gaat het om maatregelen die ook nodig zijn als de Jagersboschlaan niet wordt verhard. De gemeente loopt dus geen financieel risico.

 In de komende weken worden er kabels en leidingen aangebracht en riolering gelegd. Het werk gaat gepaard met het voorgeschreven archeologisch onderzoek. Deze werkzaamheden in de ondergrond moeten afgerond zijn voordat een mogelijke verharding plaatsvindt, maar ze zijn er niet afhankelijk van.

Ook een onverharde Jagersboschlaan moet voorzien worden van riolering. Deze nieuwe schakel in het systeem draagt bij aan een robuust gemeentelijk rioolstelsel. Dat is nodig om beter toegerust te zijn op hevige regenbuien en vaker optredende wateroverlast. Verder is de verbetering/uitbreiding van de gemeentelijke waterhuishouding belangrijk voor mogelijke toekomstige bouwontwikkelingen in de omgeving van het woonzorgcentrum Theresia.

Omdat we voor het riool de grond in moeten, maken we gebruik van de gelegenheid om kabels en leidingen te leggen. Dat gaat in één moeite door en voorkomt dubbel graafwerk. De kabels zijn nodig voor de duurzame (led)verlichting van de Jagersboschlaan.

Dat we ervoor kiezen om nu met de werkzaamheden te beginnen, heeft te maken met de gedane voorbereidingen. De aannemers en uitvoerders hebben het werk op elkaar afgestemd en ingepland. Als we nu van start gaan, kiezen we voor een efficiënte aanpak in een seizoen waarin het weer – in de regel – meewerkt.

Daarnaast gebruiken we de komende tijd om een aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar het behoud van de natuurwaarde van de strook aan de noordzijde van de Jagersboschlaan na eventuele openstelling voor het verkeer. De rechter plaatste hier een vraagteken bij.

Samenvattend zijn de ‘voorbereidende’ werkzaamheden niet alleen voorbereidend, maar ook en vooral noodzakelijk.

Voor het college is het verharden en openstellen van de Jagersboschlaan een onderdeel van de voorbereiding op de start van de reconstructie N65 medio 2021. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft viermaal aangegeven deze keuze van het college te ondersteunen.

 

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.

Reacties