Wanneer u niet wilt dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere organisaties

Foto: Vught.Nieuws

De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen en mogen deze gebruiken, bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen.

Bekijk op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen. Wilt u niet dat dit gebeurt? Dan kunt u een verzoek tot verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) van persoonsgegevens zowel online als schriftelijk aanvragen.

Goed om te weten

  • U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen vanaf 16 jaar en als u in de gemeente Vught woont of hebt gewoond.
  • Een verzoek tot verstrekkingsbeperking kunt u schriftelijk of met uw persoonlijke DigiD aanvragen.
  • Een verzoek tot verstrekkingsbeperking voor een minderjarig kind kan door de ouder, verzorger of voogd ingediend worden. Voor aanvraag via DigiD moet de minderjarige zelf over een DigiD beschikken.
  • U ontvangt van de gemeente Vught een schriftelijke bevestiging van uw verzoek.
  • Verstrekkingsbeperking heeft geen einddatum. Deze blijft van kracht totdat u deze zelf intrekt.
  • Na een verzoek tot verstrekkingsbeperking blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, Justitie en Sociale Verzekeringsbank.
  • Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te dienen.

Meer informatie is te vinden op deĀ website van gemeente Vught

 

Reacties