Vught heeft huishoudboekje op orde

Wethouder Mark du Maine presenteerde bij een persmoment met enige trots ‘zijn’ 1e begroting 2022 en de meerjarenbegroting tot 2025. “Afgaande op de huidige cijfers is onze financiële positie zelfs iets verbeterd,” meldde hij met een glimlach. “Dit wordt mede veroorzaakt door de samenvoeging met Helvoirt, een hogere uitkering van het gemeentefonds, de lage rentestand en de uitgestelde herverdeling van gelden vanuit het Rijk.

Ook zijn een aantal uitgaven naar achter doorgeschoven zoals de kosten van de Rijksinfra (wegen en spoor), de nieuwbouw van de school het Zuiderbos en de verbouw van de Lichtstraat. Vught schrijft zwarte cijfers ondanks de hogere uitgaven aan wonen, leven, meedoen, overhead en besturen. Ondanks dat er nog ‘donkere wolken’ aankomen, waarvan financiële gevolgen nog onzeker zijn, is er zelfs een buffer van 600.000 Euro in de reserves gepompt voor mogelijke tegenvallers.

Er is voor de Vughtse inwoners vooralsnog geen lastenverzwaring. De OZB wordt enkel met 1,5 % (inflatie) verhoogd. De lokale tarieven zoals afvalstoffen-en rioolheffing, leges en reclameheffing worden waarschijnlijk niet verhoogd,” aldus een tevreden Du Maine.

Tekst © Ger Posthuma
Foto’s Cees Ringelberg

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.

Reacties