Blaaskapel Turnami viert 50 jaar!

Foto: Blaaskapel Turnami

Met een speciale Jubileumconcert op 23 september 2018 viert Blaaskapel Turnami 50 jaar muziek maken. Deze groep enthousiaste muzikanten treed op met hun bijzonder muziekprogramma die bestaat uit muziek van oorsprong uit de Tsjechische Republiek. Dit samen met een aantal andere kapellen uit de regio, waaronder de Aä-lander Muzikanten, de Herzogenwälder Blasmuzik, Die Apfelstrüdel Muzikanten en Morava.

Nieuwe enthousiaste muzikanten en leden zijn altijd welkom. Wij komen elke maandagavond samen, onder leiding van Gerrie van Eijk, om muziek te maken. Wij maken ook regelmatig publieke optredens, zoals bij oktoberfeest evenementen en andere festivals, en ook in het buitenland tijdens een van de regelmatig georganiseerd groepsreizen naar onder andere Duitsland en natuurlijk Tsjechië. In deze manier brengt Turnami hun gevarieerd muzikaal programma aan een breed schaal van publiek.

Dus graag zien we jullie op zondag 23 september om 13.00 uur in Theater De Speeldoos voor een voorproefje van wat wij te bieden hebben. Jong en oud zijn van harte welkom – van tieners tot AOW’ers! Entree is gratis

Mocht je niet in de gelegenheid zijn, neem dan eens een kijkje op onze facebookpagina of website: www.turnami.com.

 Geschiedenis van Turnami
Van “Die Turm-Kapelle” naar “Onder Ons” naar “Mezi-Nami” naar “Turnami”.

Hij weet het nog als de dag van gisteren. Het idee om een blaaskapel op te richten, die zich toelegde op de Egerländermuziek. Ging hij samen met Ton Spoor aan het lobbyen. Er werden al snel muzikanten bereid gevonden om het idee mede te realiseren. Een clubhuis was snel gevonden bij toen de tijd geheten Café “Modern”, in het jaar 1985. In dat jaar zijn ze van start gegaan met veel enthousiaste supporters. Zij kregen steun van Willy van der Heijden (Kastelein van Café “Modern”), van Richard Vink (sponsor van het instrumentarium) en vele andere supporters. De volgende stap was natuurlijk een naam bedenken, deze werd ook snel gevonden. Het werd “Die Turm-Kapelle” (bedenker was Herbert van Riel). Bovenstaande zijn de woorden van Ad Tolk, iemand van het 1e uur en nu nog steeds actief lid bij “Turnami”.

Turnami
De blaaskapel “Turnami”  is een fusievereniging  van blaaskapel “Mezi-Nami” uit ’s-Hertogenbosch en de “Die Turmkapelle”  uit Vught.
“Mezi-Nami”  is opgericht in 1968 als carnavalsvereniging onder de naam  “Onder Ons” in de stad    ’s-Hertogenbosch. Na vele jaren met plezier en succes opgetreden te zijn in deze hoedanigheid,werd in 1976 besloten om verder te gaan als Egerländer blaaskapel. Ook dit was een groot succes, gezien de vele uitnodigingen voor optredens, zowel in binnen als in het buitenland. Gezien de opkomende populariteit van de Tjechische muziek in de tachtiger jaren, werd besloten om ook in deze muziekstijl mee te gaan. In het jubileumjaar 1983 werd dan ook de naam van “Onder Ons”  veranderd in de naam van    “Mezi-Nami”, wat zoveel betekent als  “Onder Ons”,  in het Tjechisch. Ook  deze naamsverandering voor de kapel was zeer geslaagd. De kapel was dan onder deze naam geen onbekende in de regio en daar buiten.

Blaaskapel “Die Turmkapelle” werd in 1985 opgericht door een aantal leden vanuit de harmonie “Kunst en Vriendschap” uit Vught. De naam “Die Turmkapelle” is te herleiden naar de Vughtse toren in Vught. Roland van Run, lid  van “Die Turm-kapelle” in die tijd, heeft geruime tijd deze kapel geleid. Na een wat een mindere periode bij beide kapellen, wat betreft de bezetting van de kapellen        (o.a. door de vliegramp in 1996), werd besloten in 2004 om een fusie aan te gaan. Diverse muzikanten van beide verenigingen speelden al bij beide verenigingen, hierdoor was de overgang of samensmelting van 2 kapellen naar 1 kapel eenvoudig Na de fusie van “Die Turm-kapelle” met “Onder Ons” naar “Mezi-Nami” kwamen er 2 kapiteins op 1  schip, wat natuurlijk niet de meest ideale situatie geeft.

Waar in 1e instantie Anja Persons hier de leiding had gekregen. Is deze later over genomen door Tiny Persons, die het  “dirigent-stokje” in die tijd al overgenomen had  van Tini Kwaks,  in de tijd dat het nog  “Onder Ons” was. (Kan u het nog volgen ?) Besloten werd om onder de naam “Turnami” verder te gaan, wat een  samenstelling is van de twee vorige verenigingsnamen.

Nadat het uiteindelijk “Turnami” was geworden en de kapel onder leiding stond van Tiny Persons, is de leiding overgenomen door Roland van Run.

Onder leiding van Roland van Run, die in een eerder stadium al bij beide verenigingen de scepter zwaaide, treden zij met veel plezier op, in binnen en buitenland en op diverse festivals en gelegenheden. De kapel bestond toen uit 15 muzikanten.

Na nog een keer van  “stuivertje” gewisseld te hebben met  Tiny,  heeft deze later in goed overleg  met de muzikanten, besloten om na zoveel jaar de leiding over te gaan dragen.

“Turnami” heeft als thuisbasis Vught, hier liggen hun roots. Waar zij in de basisschool die achter de Speeldoos gesitueerd is, op de maandagavond hun wekelijkse repetitie houden van 20:00 uur tot 22:00 uur.

Inmiddels is het “dirigentstokje” sinds een paar jaar in handen van Gerrie van Eijk, hij mag nu deze kapel met enthousiaste muzikanten in overigens verschillende leeftijdsgroepen (jong en oud) in het gareel houden en bijschaven op muzikaal gebied. En moet zeggen met succes.

Zoals met zoveel verenigingen op dit moment en niet alleen in het Vughtse, proberen we onze muzikanten bij elkaar te houden, maar soms haken ze af, allen met hun eigen persoonlijke reden. Waar we dan ook als kapel alle begrip voor hebben.

Als kapel kunnen we wel zeggen dat er maar een klein verloop is geweest in de afgelopen tientallen jaren. Van de oprichting vanaf het begin is er helaas niemand meer bij, wel zijn er die er inmiddels 40, 35, 30 en 25 jaar bij zijn afkomstig van verschillende fusies en waarbij Tiny Persons de oudste is onder het gezelschap.

Dit jaar is dan ons jubileumjaar, 50 jaar. Dat is niet niks. Dit komt niet vanzelf, ja die 50 wel maar om het als kapel  50 jaar vol te houden, vraagt toch wat van je leden en het bestuur.

 

Reacties