Grondaankoop school Zuiderbos

Foto: Vught Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de aankoop van grond voor de nieuwbouw van de school Zuiderbos op terrein Voorburg.

Nieuwbouw is nodig omdat de huidige school niet meer aan de eisen voldoet en een deel van de gebruikte gebouwen gesloopt gaan worden. Na verwerving van de grond, kunnen schoolbestuur en college aan de slag met de voorbereidingen voor de aanbesteding, eind 2020. Daarvóór legt het college de nieuwbouwplannen, met kredietaanvraag, voor aan de raad. De nieuwe school voor (voortgezet) speciaal onderwijs moet in 2023 gereed zijn.

Het college heeft de voornemens voor de huisvesting voor Zuiderbos al meerdere keren gedeeld met de raad. Daarbij zijn diverse bouw- en kostenscenario’s voorgelegd. In 2019 spraken raad en college hun voorkeur uit voor nieuwbouw. Daarbij koos het bestuur voor een variant waarbij de huidige gymzaal en het in 2005/2006 gerealiseerde schoolgedeelte behouden blijven. Realisatie zou vervolgens uitgesteld worden totdat de bouwmarkt stabiliseert en de bouwprijzen dalen.

Eind vorig jaar besloot het college niet langer te willen wachten. Op 19 november 2019 werd de raad hiervan op de hoogte gesteld. De opkomende urgentie heeft meerdere oorzaken. Zo ligt er een aanbod voor de grondaankoop van het College sanering (een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van volksgezondheid), dat op 30 september verloopt, zonder mogelijkheid tot uitstel.

Aankoop na die datum zou dan gepaard moeten gaan met een nieuwe procedure, tenminste een half jaar uitstel en een reële kans op een hogere grondprijs.

Daarnaast verblijven zo’n 180 leerlingen in tijdelijke voorzieningen die nauwelijks nog voldoen. Deze voorzieningen bestaan onder andere uit ruimten in twee gebouwen die de gemeente van Reinier van Arkel huurt. Reinier van Arkel wil deze gebouwen in 2023 slopen en plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen. De planning is er daarom op gericht om het nieuwe schoolgebouw in 2023 in gebruik te nemen.

Het college wil de gemeenteraad vragen wethouder Van de Ven volmacht te verlenen om de koopovereenkomst voor de grond (ruim 6.700 m2) aan te gaan voor de prijs van 930.480 euro (het gaat om extra benodigde grond; de ondergrond van de huidige school is al in het bezit van de gemeente). De volmacht stelt de wethouder Onderwijs in staat om effectief en snel te handelen en de voortgang in het proces te houden. Het gemeentelijk doel: permanente huisvesting voor de school Zuiderbos die voldoet aan de huidige geldende onderwijsnormen.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties