College kiest voor meer maatwerk in woonbeleid

Foto: Vught Nieuws

Het is een handreiking vanuit de regio: de nieuwe toolbox met een instrumentarium voor het woonbeleid voor sociale en middenhuur. Na toetsing stelt het Vughts college vast dat het huidige woonbeleid en instrumentarium voldoen om de juiste woningen voor de juiste doelgroep te bestemmen.

Tegelijkertijd maakt de toolbox nog meer maatwerk mogelijk. Voor het college aanleiding om een aantal aanvullende maatregelen te nemen en verdere mogelijkheden voor een optimaal woonbeleid te onderzoeken. Daarbij beperkt het college zich niet tot de instrumenten voor huurwoningen uit de toolbox, maar onderzoekt het ook verdere verbeteringen voor de bestemming van koopwoningen.

De gemeente Vught en woonstichting Charlotte van Beuningen gebruiken al veel instrumenten uit de toolbox om woningvraag- en aanbod bij elkaar te brengen. Toch kiest het college voor verdere mogelijkheden om het instrumentarium nog beter in te zetten, bijvoorbeeld door het opnemen van striktere voorwaarden in anterieure overeenkomsten (gericht op gebiedsontwikkeling).

Deze voorwaarden gaan onder andere over een maximale huurprijs(stijging), het sturen op von-prijs, eisen dat de woning in het prijssegment blijft, het hanteren van minimale oppervlakte-eisen voor middenhuur woningen en prijscompensatie bij verkoop van sociale huurwoningen op grond van de gemeente. Ook het opleggen van hogere boetes en voorschrijven hoe lang een koper in de woning moet blijven wonen, behoren tot de mogelijkheden.

Daarnaast wil de gemeente met woonstichting Charlotte van Beuningen mogelijkheden verkennen om aantallen woningen binnen de prijssegmenten vast te leggen en huur(prijs)beleid te voeren om scheef wonen tegen te gaan.

Verder onderzoekt het college het instrument van erfpacht om de kosten voor de grond te drukken voor een koper of huurder met een laag- of middeninkomen.

Ook ziet de gemeente een rol voor ontwikkelaars. Met hen wil het college kijken naar doelgroep-aantrekkelijke regelingen en, waar wenselijk, juridische alternatieven voor de toolbox-instrumenten. Bijvoorbeeld de vermelde sociale koop/erfpacht-constructie.

De Vughtse woningmarkt is gespannen. Recente ontwikkelingen geven aanleiding voor extra sturing, zowel bij de vraag en aanbod van huur- als koopwoningen. Ook bij de gemeenteraad staat het beleid op de agenda. In juni besloot de raad bijvoorbeeld om ook voor (koop)woningen in het middeldure segment een antispeculatie beding op te nemen.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.

 

Reacties