Stookalert 26 november voor provincie Noord Brabant

Foto: Pixabay

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert mensen om op donderdag 26 november in o.a. de provincie Noord-Brabant geen hout te stoken.

Volgens de verwachtingen van het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut  zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving. Mensen zijn nu meer thuis. Houd rekening met elkaar in deze tijd. In het midden van het land is door aanwezigheid van het weerfront de menging groter, waardoor hier geen stookalert van kracht is.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Ongunstig weer
De ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag zorgen dat de rook blijft hangen. Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot in de nacht ongunstig. Daarna lijkt de windsnelheid toe te nemen waardoor de rook meer verspreidt. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit.

Lees meer op www.rivm.nl/stookalert.

 

Reacties