Landelijk nieuws glasinzameling Vught

Foto: Vught Nieuws

Het huis-aan-huis inzamelen van glas is zo goed als uniek in ons land. Vught doet het en met succes: per inwoner wordt 33 kilo glas per jaar op gehaald, het landelijke gemiddelde is 20 kg. Een prachtige score!

In Vught krijgt het afvalbeleid sinds jaar en dag veel aandacht. Het Vughtse beleid is gericht op een goede afvalscheiding en zo weinig mogelijk restafval. Dat werkt. Ook de proef 100-100-100 laat dat zien. Hierin proberen 100 gezinnen. gedurende 100 dagen, 100% restafval-loos te leven.

Voor RTL nieuws is deze glasinzameling volop reden om Vught in het zonnetje te zetten. Waarschijnlijk op 18 april in het RTL journaal van 19.30 uur.

 

Reacties