D66 akkoord met extra geld voor reorganisatie jeugdzorg in de regio

Foto: Lise lotte

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd  met een forse investering van 1 miljoen euro voor de reorganisatie van de Jeugdzorg in Vught. D66 Vught vind dit een goede zaak.

Met het plan worden de problemen in de Jeugdzorg aangepakt die door de transitie van rijk naar gemeente in 2015 zijn ontstaan. Belangrijk in het plan is het streven om jeugdigen in de knel zoveel mogelijk thuis en als dat niet kan in de eigen regio op te vangen. Daarnaast wordt de aanpak doelmatiger. Om D66 Tweede Kamerlid Rens Raemakers te citeren: “Een kind met een gebroken been zetten we geen half jaar op een wachtlijst, terwijl we dat wel doen bij kinderen met een psychisch probleem. Dat is niet de bedoeling.” Voor D66 is het belangrijk dat een kind snel adequate zorg krijgt. Dat werkt preventief en zorgt ervoor dat de problemen niet onnodig verergeren.

‘Een ambitieus plan’ en ‘een missie voor Vught’, noemde commissielid Joris Vrensen het plan wat is opgesteld door 19 gemeenten in de regio. De transitie van de Jeugdzorg liep sinds het moment dat de gemeentes er in 2015 verantwoordelijk voor waren achter bij de andere twee transities. Daar moest verandering in komen vond de regio. ‘Het aanbod jeugdhulp kan beter en passender en de kosten moeten beheersbaar blijven’, zo schrijft de gemeente.

Investering van 20 miljoen in Noordoost-Brabant
De investering van in totaal 20 miljoen voor de jaren 2017 en 2018 wordt ingezet om vraag en aanbod in de Jeugdzorg met elkaar in overeenstemming te brengen, het ombouwen van bestaande Jeugdzorg naar nieuwe Jeugdzorg en een aantal andere ontwikkelingen. D66 Vught benadrukte tijdens de behandeling in de commissie het belang van preventie en het opheffen van het budgetplafond (elk kind krijgt de zorg die het nodig is ook al zijn de budgetten op). Daarnaast vindt D66 het een vooruitgang dat de integrale aanpak bij overlappende zorg in een gezin gewaarborgd worden.

De komende maanden gaan vier regionale jeugdteams aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Nog deze maand komen zij daarvoor met prestatieafspraken die in het Regionaal Bestuurlijk Overleg gemonitord kunnen worden.

Bron: D66 Vught

Reacties