Zittingsdatum reconstructie N65 in april 2022

Foto: Gemeente Vught

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verwacht in april 2022 het Bestemmingsplan N65 te behandelen. Dat heeft de bestuursrechter in een brief aan de gemeente Vught laten weten.

De Afdeling heeft de STAB (Stichting advisering bestuursrechtspraak) aangewezen als deskundige en gevraagd onderzoek te doen. Dit maakt deel uit van een zorgvuldig proces, dat bijdraagt aan een juiste beoordeling. Het gevraagde onderzoek omvat een beschrijving van de huidige situatie en de gevolgen van het plan voor de afwikkeling van het verkeer, waaronder de bereikbaarheid en veiligheid.

Uitstel werkzaamheden

De nu bekend gemaakte zittingsdatum heeft vooralsnog geen financiële gevolgen voor de gemeente. Deze datum betekent echter wel dat er tot die tijd niet begonnen kan worden met de werkzaamheden en dat de uitspraak afgewacht moet worden. Dat kan ook een tussenuitspraak zijn.

Vertrouwen

In reactie op de brief van de Afdeling laat wethouder Du Maine weten blij te zijn met duidelijkheid over de verwachte zittingsdatum en over de onderzoeksopdracht voor het Vughtse plan. “Wel vind ik het jammer dat het langer duurt voordat we met de voor Vught zo belangrijke werkzaamheden kunnen beginnen. Voorop staat echter het belang van een zorgvuldige afweging door de Raad van State. Daar hebben we, zeker ook met het inschakelen van STAB, alle vertrouwen in.”

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.

Reacties