Meldpunt voor overlast vervoer gedetineerden PI Vught

Foto: FPMB Bart Meesters

Veel Vughtse inwoners ervaren overlast van het vervoer van gedetineerden naar een rechtbank. En hoe goed het vervoer ook geregeld is, het is nooit zonder risico. Om dit probleem op te lossen, moet het eerst goed in kaart worden gebracht. Daarom hebben de gemeente, PI, politie en justitie een nieuw meldpunt in het leven geroepen.

Het lijkt soms aan de orde van de dag: snelle, donkere limousines en terreinvoertuigen die met zwaailicht en sirene door Vught snellen. Een lawaaiige helikopter hangt boven de colonne en volgt het transport vanuit de lucht. In de auto’s: gedetineerden uit de PI Vught onderweg naar hun proces in een beveiligde rechtbank ergens in Nederland. De reis is tot in de puntjes voorbereid, maar verloopt nooit zonder risico’s en overlast in de omgeving.

Vervoer gedetineerden

De PI Vught, gelegen aan de Lunettenlaan, huisvest zo’n 670 gedetineerden. Een kleine groep verblijft in de Extra Beveiligde Inrichting. In deze ‘EBI’ verblijven de gedetineerden met een hoog vluchtrisico. Voor hun strafproces zijn deze gedetineerden aangewezen op een beveiligde rechtbank. Omdat de PI Vught geen beveiligde rechtbank heeft, moet iedere gedetineerde elke procesdag naar zo’n rechtbank vervoerd worden. Met alle risico’s en overlast van dien.

Oproep beveiligde rechtbank

De gemeente spant zich al jaren in voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. In dat streven past ook de oproep van burgemeester Van de Mortel voor de bouw van een extra beveiligde rechtbank in – of bij – de PI Vught. Daarmee zou de (verkeers)veiligheid van de omgeving en vervoerders enorm verbeteren en de voortdurende overlast verdwijnen. Bovendien zorgt het voor een enorme besparing op de hoge vervoerskosten. Dat lijkt een win-winsituatie voor iedereen. De gemeenteraad van Vught, de provincie Noord-Brabant en de Tweede Kamer hebben onze lobby omarmd. De Kamer heeft zelfs een motie aangenomen waarin het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt verzocht de mogelijkheden voor zittingsruimte in de PI Vught serieus te onderzoeken. Dit onderzoek is nu gaande.

Meldpunt

Hoewel de gemeente niet in eerste instantie verantwoordelijk is voor de PI Vught en het vervoer van de gedetineerden, spant de gemeente zich wel in om risico’s en overlast voor inwoners te vermijden of te beperken. U kunt daarbij helpen. Meld de risico’s en overlast die u ervaart. Laat het ons ook weten als u zich zorgen maakt over de transporten en veiligheid van u en uw kinderen. Uw meldingen zijn belangrijk en ondersteunen de oproep van burgemeester Van de Mortel. Meld, welke druk het transport op uw leefomgeving legt. Om uw melding makkelijk te maken, heeft de gemeente Vught het initiatief genomen voor één gezamenlijk meldpunt: [email protected] Stuur uw melding (of vraag) naar dit meldpunt, dan zorgen wij ervoor dat uw melding bij de juiste instantie en op de juiste plek terecht komt. Sommige meldingen kunnen mogelijk tot snelle aanpassingen leiden, andere niet. Maar elke melding telt mee.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.

 

Reacties